Pashiman Nistam Podcast

فصل نخست پادکست

پشیمان نیستم

فصل نخست پادکست «پشیمان نیستم» در دوازده اپیزود تهیه شده است. این پادکست با محوریت زنان در دوران کرونا و به میزبانی منصوره شجاعی، پژوهشگر و نویسنده ارائه گردیده است

پادکستی به یاد

توران میرهادی

در این آلبوم پادکست هایی را از خاطرات افراد از اولین دیدار با توران میرهادی، خواندن کتاب ها و مواجهه با افکارشان، به اشتراک می گذاریم. این پادکست ها توسط شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودک و نوجوان و خانه کتابدار کودک تهیه شده است